Handlekurv: 0

Tøm innkjøpsliste

Du har 0 ordrerader i innkjøpslisten.
Er du sikker på at du vil tømme innkjøpslisten?
Noe gikk galt når prisene skulle lastes ned. Forsøk igjen.

Din handlekurv er tom

Installasjonskabel Halogenfri

Viser 1 til 17 av 17

 • Installasjonskabel Nexans IFLI 500 V Alsecure
  Installasjonskabel Nexans IFLI 500 V Alsecure
  Bruksområde: Halogenfri husinstallasjonskabel til fast opplegg innen- og utendørs. IFLI 300/500 V er en halogenfri utgave av kabeltypen PR Pluss 300/500 V. Leder: Entrådet, rund, glødet kobberleder. Brannklasse: Dca-s2,d2,a2 i henhold til EN50575:2014 +A1:2016.
  Mer info
  12 Varianter
 • PR N-LINE® Nexans Installasjonskabel
  PR N-LINE® Nexans Installasjonskabel
  N-LINE® er produsert og testet i henhold til normen IEC61386, og tilfredsstiller alle krav i NEK 400 tilelektroinstallasjoner i Norge. Rørene består av hvit polypropylen (PP). De har en grundig gjennomtenkt korrugeringsprofil som sikrer at de har optimale installasjonsegenskaper. PP har meget gode kulde egenskaper, og rørene tåler å bli installert helt ned mot -25 o C. NB! Vær oppmerksom på at kabelproduktene inne i rørene kan ha varierende minimum installasjonstemperatur. Rørene er selvslukkende, og er testet og godkjent i henhold til de branntester som kreves i IEC61386.
  Mer info
  2 Varianter
 • Korrigerte rør N-Line HF Nexans m/trekketråd
  Korrigerte rør N-Line HF Nexans m/trekketråd
  N-LINE® er produsert og testet i henhold til normen IEC61386, og tilfredsstiller alle krav i NEK 400 tilelektroinstallasjoner i Norge. Rørene består av halogen fri plast basert på polypropylen (PP). De har en grundig gjennomtenkt korrugeringsprofil som sikrer at de har optimale installasjonsegenskaper. PP har meget gode kulde egenskaper, og rørene tåler å bli installert helt ned mot -25 o C. NB! Rørene er selvslukkende, og er testet og godkjent i henhold til de branntester som kreves i IEC61386.
  Mer info
  2 Varianter
 • Installasjonskabel Nexans N-Line IFLI
  Installasjonskabel Nexans N-Line IFLI
  Installasjonskabel for fast installasjon innendørs og utendørs. Kostruksjon: Halogenfri polymer lederisolasjon, aluminiumsskjerm med jordleder og hvit halogenfri polymer lederisolasjon. Konstruksjon: Leder: Entrådet, rund, glødet kobberleder Isolasjon: Halogenfri polymer Fyllkappe: Halogenfri, ekstrudert Jordleder: Entrådet, rund, glødet kobberleder Metallkappe: Aluminiumsbånd i kontinuerlig kontakt med jordlederen Ytre kappe: Halogenfri polymer Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 70 °C Min. inst. temp.: 10 °C.
  Mer info
  1 Variant
 • Korrigerte rør N-Line HF IX Nexans
  Korrigerte rør N-Line HF IX Nexans
  N-LINE® er produsert og testet i henhold til normen IEC61386, og tilfredsstiller alle krav i NEK 400 til elektroinstallasjoner i Norge. Rørene består av hvit halogenfri polymer. De har en grundig gjennomtenkt korrugeringsprofil som sikrer at de har optimale installasjonsegenskaper. Rørene har gode kulde egenskaper, og tåler å bli installert helt ned mot -25 grader C. NB! Vær oppmerksom på at kabelproduktene inne i rørene kan ha varierende minimum installasjonstemperatur. Rørene er selvslukkende, og er testet og godkjent i henhold til de branntester som kreves i IEC61386.
  Mer info
  2 Varianter
 • Installasjonskabel Nexans BFXI 0.6/1 kV
  Installasjonskabel Nexans BFXI 0.6/1 kV
  Funksjonsikker, dobbelisolert installasjons- og jordkabel med kobberleder. PEX lederisolasjon, halogenfri flammehemmet polymer ytrekappe. Bruksområde: Anbefalt brukt i alle slags rom innendørs, samt utendørs. Kan forlegges i jord, men med ekstra beskyttelse i form av rør eller dekkbord. Brukes der det er krav om at kabelens funksjon skal opprettholdes ved brann, f.eks. som tilførselskabel til heiser. BFXI 0,6/1 kV er en halogenfri og funksjonssikker utgave av kabeltypen PFXP 0,6/1 kV. Konstruksjon og test standard: CENELEC HD 604-5D, NEK IEC 61034/EN 50268, NEK IEC 60754/EN 50267, NEK IEC 60331/EN 50200, NEK IEC 60332-3C/EN 50266 Konstruksjon: Leder: Flertrådet glødet kobberleder, rund eller sektorformet. Isolasjon: Mica-tape + PEX Fyllkappe/båndering. Ytre kappe: Halogenfri, flammehemmet polymer. Farge: Orange. Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 90 °C Min. inst. temp.: 10 °C.
  Mer info
  1 Variant
 • Installasjonsledning Tec Con Trio IX
  Installasjonsledning Tec Con Trio IX
  IX Trio - flere enkeltledere opplagt parallelt - bruges som installasjonsledning. Trekkes i rør, kanal, lukket føringsvei og lignende godkjent material jvf. EN 50565-1 og EN 50565-2-18a/b Oppspolingsform medføre at det ikke er behov for avspolingsverktøy - spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen! Ledningen er særdeles fleksibel og lett å avisolere. Isolasjoner utført i selvslukkende og flammehemmende halogenfri materiale! Halogenfrie kabler brukes når det ønskes ekstra beskyttelse mod røyk og farlige syreholdige og irriterende gasser. Gir personer mulighet for å komme seg i sikker het ved brann - samt reduserer følgeskader ved brann.
  Mer info
  3 Varianter
 • RZ1-K Afumex Easy 1kV Cu Draka
  RZ1-K Afumex Easy 1kV Cu Draka
  Dobbeltisolert koblingskabel, for installasjoner utendørs og innendørs. Maksimal tillatt ledertemperatur ved kortslutning er 250 °C. Halogenfri kabel som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle av overoppheting eller brann. Anbefales brukt i telesentraler, nettstasjoner, koblingsanlegg og som batterikabel. Oppfyller kravene til jord- og kortslutningssikker kabel. Tilsvarer TXXI.CPR: Dca-s2d2a2, Leder: mangetrådet rund kobber. Isolasjon: kryssbundet polyetylen (PEX). Ytre kappe: halogenfri polymer. Farge: grønn. Merking: utvendig merket med typebetegnelse, dimensjon, metermerking og produksjonsår. Leveringsform: trommel.
  Mer info
  3 Varianter
 • IFXI installasjonskabel a-collection 500V
  IFXI installasjonskabel a-collection 500V
  Halogenfri dobbelisolert installasjonskabel med hvit ytterkappe.
  IFXI er en halogenfri versjon av PFXP.
  Tiltenkt brukt i næringslivsbygg som hoteller, kjøpesenter, skoler, sykehus osv hvor det settes krav til kabel med høy kvalitet som også er halogenfri.
  Lederne er i klasse 2.


  EN 60228 HD 604-5D (i utvalgte deler)
  EN 50525
  EN 60332-1-2
  EN 60332-3-24
  EN 50399
  EN 50575 (Dca-s2,d2,a2)
  Mer info
  22 Varianter
 • Cat 6 kabel NKT
  Cat 6 kabel NKT
  Cat 6A kabel, spolet opp på Qaddytrommel.
  Mer info
  1 Variant
 • EIB BUS kabel NKT
  EIB BUS kabel NKT
  2x2x0,8 EIB KNX kabel, levert på Qaddy, 1000 m.
  Mer info
  1 Variant
 • PVXP NKT
  PVXP NKT
  2x2x0,8 EIB KNX kabel, levert på Qaddy, 1000 m.
  Mer info
  1 Variant
 • PFLP 250V NKT
  PFLP 250V NKT
  2x2x0,8 EIB KNX kabel, levert på Qaddy, 1000 m.
  Mer info
  1 Variant
 • Bus-Kabel EIB/KNX Miltronic
  Bus-Kabel EIB/KNX Miltronic
  Halogenfri EIB / KNX kabel for bruk i sentral driftskontroll av boliger og næringsbygg
  Mer info
  1 Variant
 • TML Pumpekabel for drikkevann NEK Kabel
  TML Pumpekabel for drikkevann NEK Kabel
  Strømtilførsel for nedsenkbare pumper. Den tåler langtidsdrift i væsker i temperaturer opp til 70°C og dybder ned til 600m. Kabelen er godkjent for bruk i såvel prosessvæsker som drikkevann og andre næringsmidler av Det Tyske Statlige Tesinstitutt (BAM). Mangetrådete ledere, som gir god bevegelighet og lang levetid. Kabelen er motstandsdyktig overfor sjøvann og klorvann. Godkjent for installasjon i tørre, fuktige og våte rom. Her med omgivelsestemperatur opp til 90°C.
  Mer info
  3 Varianter
 • TCX (C) Halogenfri instrumentkabel m/felles skjerm Nexans
  TCX (C) Halogenfri instrumentkabel m/felles skjerm Nexans
  TCX® (C) er en skjermet par kabel som primært brukes til telekommunikasjon og instrumentering. Denne kabelen er beregnet for faste installasjoner og den har lav overførings impedans ved lavfrekvente signaler. Den har også meget gode skjermings egenskaper ved høyfrekvente signaler, hvilket gjør at den er meget godt egnet for installasjon i områder med høy elektromagnetisk interferens (EMI). TCX® (C) er designet for å kunne benyttes i områder der risikoen for mekanisk påkjenning er stor. Kabelen blir produsert med Halogenfri og brann hemmende materiale med henblikk på optimal sikkerhet for mennesker, samt aktiv beskyttelse mot spredning av brann. Typesertifisert av: DNV-GL, BC, ABS, RINA og LR.
  Mer info
  1 Variant
 • TCX (C) 331 Halogenfri instrumentkabel m/felles skjerm Nexans
  TCX (C) 331 Halogenfri instrumentkabel m/felles skjerm Nexans
  TCX® (C) 331 150/250 V er en halogenfri, funksjonssikker og skjermet instrumentkabel (kollektiv skjerm), hvor lederne er parvis tvunnet. Kablene innehar en lav transferimpedans ved lave frekvenser, og en effektiv skjerming ved høye frekvenser. Dette gjør kabelen er meget godt beskyttet mot elektromagnetisk støy. TCX® (C) 331 er f.eks. egnet til deteksjons- og varslingssystemer. Kabelen er brannsikker i 90 minutter, henhold til kravene i IEC 60331-serien, og er i henhold til SOLAS krav. (Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974). Design Leder: Flertrådet kobber, klasse 2 Isolasjon: Mica tape + XLPE (PEX) Opsjon: Spesielt funksjonssikkert halogenfritt compound med INFIT teknologi Båndering: Omspunnet polyestertape Skjerm: Flettet kobber Ytre kappe: Polyolefin SHF1 (SHF2 på forespørsel), orange farge. Lederidentifikasjon Dobbel identifikasjon i form av siffer (par-/trippelnummer) + farge (individuelt for hver par/trippel): Leder 1: hvit Leder 2: blå Leder 3: rød.
  Mer info
  2 Varianter

Melding fra Ahlsell

Javascript er avstengt i din webbleser. For full funksjonalitet anbefaler vi at du slår på Javascript

Melding fra Ahlsell

Cookies er Inaktivert. For at nettsiden ska fungere korrekt må webbleseren tillat cookies.