Handlekurv: 0

Tøm innkjøpsliste

Du har 0 ordrerader i innkjøpslisten.
Er du sikker på at du vil tømme innkjøpslisten?
Noe gikk galt når prisene skulle lastes ned. Forsøk igjen.

Din handlekurv er tom

Kjemisk anker

Viser 1 til 20 av 30

 • Kjemisk anker RM fischer
  Kjemisk anker RM fischer
  Godkjent (ETA/CE) kjemisk anker med ekspansjonsfri forankring i betong - B15 og naturstein. For bruk sammen med ankerbolt. Holdbarhetstid: 3 år. Bruksområder: Stålkonstruksjoner, støtter, skinner, fot og hodeplater, konsoller, rekkverk, maskiner, m.m. Montering: Ankerbolt må monteres med rotasjon og slag med slagboremaskin
  Mer info
  6 Varianter
 • Kjemisk anker Sormat KEM (VE)
  Kjemisk anker Sormat KEM (VE)
  KEM-polyester-anker i glassampulle. KEM VE-vinylester-anker i glassampulle. ETA typegodkjent i option 8 for usprukket betong.
  KEM er en kjemisk forankring for ankerstenger og gjengestenger. Som med alle kjemiske forankringer dannes det ingen stresskrefter av selve forankringen i betongen, dermed er montering nær betongkant mulig. KEM har også evne til å tåle dynamisk belastning. KEM VE kan også brukes under vann.Med KEM er det minimal risiko for at monteringen skal mislykkes, fordi glassampullen garanterer at borehullet fylles100 % ved hver enhver innfesting.Kan også installeres i svært lave temperaturer, ned til -40 °C. Herdetiden avhenger av temperaturen i betongen (ved +20 °C ca. 20 min). Normal holdbarhet etter produksjonsdatoen er 36 måneder. Faremerking: Irriterende!
  Montering i massive materialer:Bor et hull i henhold til monteringsdata i tabellen. Diamantborende hull må rubbes opp. Gjør hullet ordentlig rent for borestøv med stålbørste og blåsepumpe. Kontroller at innholdet i kapselen er flytende og beveger seg når kapselen er varmet i hånden. Monter inn ankerstangen ved hjelp av en bormaskin med både slag og rotasjon. Bruk monteringsverktøyet (se siden om monteringssett). Legg merke til herdetidene før ankeret kan belastes. Monter detaljen som skal settes fast ved å trekke til mutteren til anbefalt tiltrekkingsmoment som vises i tabellen.
  Herdetid før ankeret kan belastes i tørt miljø. OBS! Montering i våte hull fordobler herdetiden.
  Tillatt last i kN: Ankerstang og helgjenget stang stålkvalitet 5.8 og AISI 316 - usprukket betong C20/25.
  Mer info
  6 Varianter
 • Forankringsmørtel Vinylester Sormat ITH-VE
  Forankringsmørtel Vinylester Sormat ITH-VE
  Ankermasse Sormat ITH VE: Styrenfri vinylestermasse. Høyytelses injekteringsmasse av vinylester for gjengestenger/armering i sprukket og usprukket betong.
  Europeisk teknisk godkjenning ETA-13/0774; Alt 1 (sprukket betong) = M12 - M30 / Ø 12 - 32
  Europeisk teknisk godkjenning ETA-13/0774; Alt 7 (usprukket betong) = M8 + M10 / Ø 8 + 10
  Europeisk teknisk godkjenning ETA-13/0775; for ettermontering av armeringsjern (EC2 / TR 023)

  Sormat ITH-VE er en nesten luktfri, hurtigherdende injekteringsmasse med ekstra høy ytelse. Injekteringsmasse ITH-VE er egnet for bruk i betong og sten. Egnet ved korte kantavstander f.eks ved innfestning av fasadebekledninger, pinnebolter for stålsøyler og fundamentbolter. Kan brukes i fuktige hull og under vann. På grunn av ekstrem liten krymping er massen spesielt egnet for injektering ved bruk av armeringsjern. ETA godkjenning gjelder også armeringsjer Ø8 - 32mm. lav VOC-innhold. Brannklasse F120. Lagring +5°C...+25 °C. Temperaturresistens -40 °C...+120 °C. NSF drikkevannsgodkjent. LEED testet.

  La blandingsrøret sitte på delvis brukte patroner. Bytt blandingsrør før du tar patronen ibruk igjen. 2 stk blandingsrør følger med hver patron. Kan brukes på vanlig fugepistol.

  Montering i massive materialer: Bor et hull iht monteringsdata i tabell. Diamantborrede hull må rues opp. Gjør rent hullet for støv med børste og blåsepumpe. Vi anbefaler ikke å gjøre rent hullet med vann ettersom dette fordobler herdingstiden. Fyll med injekteringsmasse til 2/3 av hullet. Skru ned stangen for hånd og roter den noen ganger. Husk herdetiden i tabellen for når stangen kan belastes.

  I) Åpen, innen herdetiden starter. Herdetid er innen stangen kan belastes i tørt miljø.

  II) Monteringsdata og kapasitetsverdien for solide grunnmaterialer:
  Ankerbolt og gjengestag, stålkvalitet 5.8 i usprukket betong C20/25. Skjærlastverdier gjelder for innfestning uten påvirkning av betongkant. Verdier i parentes er for sprukket betong.

  III) Monteringsdata og kapasitetsverdien for solide grunnmaterialer:
  Armeringsjer klasse A500HV i usprukket betong C20/25. Skjærlastverdier gjelder for innfestning uten påvirkning av betongkant. Verdier i parentes er for sprukket betong.
  Mer info
  2 Varianter
 • Forankringsmørtel fischer FIS
  Forankringsmørtel fischer FIS
  2-komponent kjemisk anker for ulike byggematerialer som betong, fjell, tegl, lettklinker (leca), porebetong, m.m. ETA-godkjent og branndokumentert. Tilfredsstiller alle krav til dokumentasjon i plan og bygningsloven. Ekspansjonsfri forankring. Liten kant og akseavstand mulig. Kan anvendes med ankerbolter (gjenget stål), gjengehylser (innvendige gjenger) eller armeringsstål. Diameter fra M8 – M30. Kan brukes med alminnelig fugepistol. Ingen
  spesialpistol nødvendig. Patronen kan gjenbrukes. (mixerspiss må byttes).
  Mer info
  2 Varianter
 • Forankringsmørtel FIS EM390S Epoxy
  Forankringsmørtel FIS EM390S Epoxy
  Superbond forankringsmørtel universal. Arbeids temp -15 til +40. ETA godkjenning for tak også
  med standard ankerbolter. Leveres også i glassampuller, godkjent med variable forankringsdybder
  Mer info
  1 Variant
 • Forankringsmørtel fischer FIS VS300T
  Forankringsmørtel fischer FIS VS300T
  Hybridmørtel av høy kvalitet for store belastninger i så godt som alle byggematerialer. Første injeksjonssystem i verden med godkjennelser for bruk i betong, massivtegl, hulltegl, porebetong/siporex
  samt montering av armeringsjern. Styrenfri, hybridmørtel av høy kvalitet (inneholder vinylesterhapiks og cementmør
  Mer info
  1 Variant
 • Hammerkapsel Sormat KEMLA
  Hammerkapsel Sormat KEMLA
  Kemla- Polyester hammeranker i glasskapsel.
  Hammerkapsel er en kjemisk forankring for innfesting av gjengestenger og armeringsjern(kamjern). KEMLA er enkel å montere ettersom ingen monteringsverktøy behøves. Bare bor et hull, stikk inn kapselen og slå inn gjengestangen eller armeringsjernet med en hammer. Som med alle andre kjemiske forankringer skaper infestingen ingen stresskrefter i betongen, og dermed kan man tillate seg små kantavstander. KEMLA tåler også dynamisk belastning. Herdetiden avhenger av temperaturen i betongen (ved +20 °C ca. 60 min). Normal holdbarhet etter produksjonsdatoen er 12 måneder. Faremerking: Irriterende!
  Montering i massive materialer:Bor et hull i henhold til monteringsdata i tabellen. Diamantborende hull må rubbes opp. Gjør hullet ordentlig rent for borestøv med stålbørste og blåsepumpe. Før kapselen inn i hullet slik at pilen peker mot hullets bunn. Se etter at væsken beveger seg inne i kapselen når kapselen er varmet i hånden. Slå gjengestangen eller armeringsjernet inn i hullet med en hammer eller slegge. Legg merke til herdetidene før ankeret kan belastes. Monter detaljen som skal settes fast ved å trekke til mutteren til anbefalt tiltrekkingsmoment som vises i tabellen.
  Herdetid før ankeret kan belastes i tørt miljø. OBS! Montering i våte hull fordobler herdetiden.
  Tillatt last i kN: Armeringsjern + ankerstang og helgjenget stang stålkvalitet 5.8 og AISI 316 - usprukket betong C20/25.
  a) Dimensjon gjengestang. b) For gjengestang. c) For armeringsjern.
  Mer info
  4 Varianter
 • Ankerbolt fischer FTR varmforzinket
  Ankerbolt fischer FTR varmforzinket
  Varmgalvanisert ankerbolt med sekskantmutter og skive for glassampull og forankringsmørtel.
  Mer info
  3 Varianter
 • Ankerstang Sormat VKS
  Ankerstang Sormat VKS
  VKS- Ankarstång Varmförzinkad, stålkvalité 5.8. Sexkantgrepp och 2 x 45º fasad spets.
  Fasade ankarstänger av hög kvalitet för kemisk förankring.
  Ankarstång levereras med mutter och bricka, i förpackningen finns även en sexkantsadapter för montering med borrmaskin/skruvdragare.
  Avsedd för montering i Kemankare (KEM-VE), Hammarkapsel (KEMLA) och Ankarmassa (ITH).
  Mer info
  4 Varianter
 • Ankerstang Sormat KEVA, VSS, VKS, VH
  Ankerstang Sormat KEVA, VSS, VKS, VH
  KEVA- stålkval. 5.8, elforsinket, med sekskantgrep, settverktøy medfølger hver eske, 2 x45º spisset.
  VSS- stålkval. 5.8, elforsinket, flat ende, 2 x 45º spisset.
  VKS- stålkval. 5.8, varmforsinket, flat ende, 2 x 45º spisset.
  VH- rustfritt/syrefast stål A4 (AISI 316), flat ende, 1 x 45º smalkappet.
  Ankerstang leveres med mutter og skive. KEVA er dessuten utstyrt med sekskanttopp, for montering med monteringshylse som medfølger hver pakning. KEVA monteres med slag og rotasjon i hammerbormaskin med chuck. VSS, VKS og VH monteres med monteringssett, se art. nr. 262461-262467.
  Ment til montering i Kemankare (KEM & KEM-VE), hammerkapsel (KEMLA) og ankermasse (ITH).
  Mer info
  4 Varianter
 • Stålborste Sormat
  Stålborste Sormat
  Metallborsten är det grundläggande verktyget som alltid bör finnas till hands för rengöring av borrhål. Noggrann rengöring av borrhål är mycket viktigt för säkra installationer. Ordentlig rengöring gör installationen enklare. Smutsiga borrhål kan minska ankarets prestanda med upp till 50 %! Fyra olika storlekar av metallborstar täcker in de flesta borrhålsdiametrarna. Används tillsammans med IPUM renblåsningspump. För bästa rengöringsresultat: 2 slag med renblåsningspump, 2 drag med en metallborste och ytterligare 2 slag med pumpen.
  Mer info
  4 Varianter
 • Ankermasse Sormat ITH-WI
  Ankermasse Sormat ITH-WI
  Vintermassa Sormat ITH WI Styrenfri vinylestermassa. Injekteringsmassa av vinylester för användning under vinterförhållanden.

  Europeiskt tekniskt godkännande ETA-13/0774; Option 1 (sprucken betong) = M12 - M30 / Ø 12 - 32
  Europeiskt tekniskt godkännande ETA-13/0774; Option 7 (osprucken betong) = M8 + M10 / Ø 8 + 10

  Sormat ITH-Wi är en snabbhärdande tvåkomponents kemiskt omättad injekteringsmassa med bra prestanda. ITH-Wi är utvecklad från ett speciellt högreaktivt ämne som gör det möjligt att använda den vid extremt låga temperaturer som ner till -20 °C. Massan har en lägre viskositet (mer lättflytande) än standardmassorna för att kunna sprutas ut och blanda sig även vid låga temperaturer. ITH-Wi lämpar sig bäst för betong. Lämplig vid små kantavstånd t.ex. vid infästning av fasadbeklädnad, förtagningsjärn, pinnbultar för stålpelare och grundbultar. Genom extremt liten krympning är ITH-Wi speciellt lämpad för injektering vid förtagning med armeringsjärn.

  Låt blandningsröret sitta kvar på delvis använda patroner, som kan användas under upp till en månad, beroende på lagringsförhållandena. Byt blandningsrör innan återanvändning. Blandningsrör följer med varje patron. Patronen på 300 ml kan användas med en vanlig silikonpistol. Större patroner finns för professionell användning och mer omfattande arbeten.

  Montage i massiva material: Borra ett hål enligt monteringsdata i tabellen. Diamantborrande hål måste ruggas upp. Gör rent hålet noga från borrdamm med borste och blåspump. Vi rekommenderar inte att göra rent hålet med vatten eftersom detta fördubblar härdningstiden. Fyll upp med injekteringsmassa till 2/3 i hålet. Vrid ner ankarstången för hand och rotera den något varv för att vara säker på att massan fördelat sig runt ankarstången. Notera härdningstiderna innan ankaret kan belastas. Montera detaljen som skall sättas fast genom att dra åt muttern till rekommenderat åtdragningsmoment som visas i tabellen.

  I) Öppentid, innan kemisk reaktion (härdning) startar. Härdningstid: innan ankaret kan belastas i torr miljö.

  II) Monteringsdata och kapacitetsvärden för solida grundmaterial:
  Ankarstång och Helgängad stång, stålkvalité 5.8 i Osprucken betong C20/25. Tvärlastvärden gäller för infästning utan påverkan av betongkant. Värdena inom parentes () för Sprucken betong.

  III) Monteringsdata och kapacitetsvärden för solida grundmaterial:
  Armeringsjärn klass A500HV i Osprucken betong C20/25. Tvärlastvärden gäller för en infästning utan påverkan av betongkant. Värdena inom parentes () för Sprucken betong.
  Mer info
  1 Variant
 • Forankringsmørtel FIS VW300T
  Forankringsmørtel FIS VW300T
  Arbeidstemperatur i materialet ned til -5 grader.
  Mer info
  1 Variant
 • Ankerbolt fischer FIS A elforzinket
  Ankerbolt fischer FIS A elforzinket
  Ankerbolt/ankerstag med skive og sekskantmutter. For bruk sammen med forankringsmørtel. Stålkvalitet 5.8 ETA-godkjent for bruk sammen med forankringsmørtel FIS VS og FIS VW.
  Mer info
  3 Varianter
 • Ankerbolt fischer RGM EZ
  Ankerbolt fischer RGM EZ
  Ankerbolt RG M leveres i rustfritt/syrefast stål A4 for utendørs bruk og i høykorrosjonstål C (materialnr. 1.4529) spesielt for bruk i agressive miljøer, eks. svømmehaller eller tunneler (atmosfære med høyt klosinnhold). Ankerbolten levers med monteringsvennlig sekskanthode. Enkelte dimensjoner er glattavskjært og krever adapter.
  Mer info
  11 Varianter
 • Perfohylse Sormat IOV
  Perfohylse Sormat IOV
  Perfohylser er utformet for å styre ITH massens vlum ved forankring i hule og perforerte materialer som f.eks hulroms tegel. Velg bare rett størrelse på hylsen avhengig av ankerstangen eller armeringsjernets diameter.
  Mer info
  1 Variant
 • Ankerstang Sormat VH
  Ankerstang Sormat VH
  VH Anchor Rod Rustfritt / Syrefast stål A4 (AISI 316). Seksidig grep og 2 x 45º fasadspiss.
  Faserende ankerstenger av høy kvalitet for kjemisk forankring.

  Ankerstang leveres med mutter og vaskemaskin, i pakken er det også en sekskantet adapter for montering med bor / skrutrekker.
  Designet for installasjon i Kemanker (KEM-VE), Hammarkapsel (KEMLA) og Ankarmassa (ITH).
  Mer info
  2 Varianter
 • Netthylse fischer FIS HN
  Netthylse fischer FIS HN
  Sparehylse/Netthylse for bruk sammen med forankringsmørtel. I porøse byggematerialer (leca) stikkes først en netthylse i borehullet og deretter sprøyter man inn mørtel. På denne måten sparer man mørtel og ankeret blir sentrert. Bruksområder: Hullteglstein, gulv av porøs stein og andre typer hulstein.
  Mer info
  4 Varianter
 • Kjemisk anker fischer RSB
  Kjemisk anker fischer RSB
  fischer glassampull RSB for bruk sammen med ankerbolt RGM. ETA godkjent for tak og diamantborede hull. Arbeidstemperatur -35 til +40 grader.
  Mer info
  3 Varianter
 • Blåsepumpe Sormat IPUM
  Blåsepumpe Sormat IPUM
  Effektiv luftpumpe for rensing av borehuller fra støv og rusk. Lette luftpumper med høye volumer. Fleksible dyser når bunnen av borehullet. Forsiktig rengjøring av borehull er viktig for sikker installasjon. Riktig rengjøring gjør installasjonen enklere. Skitne borehull kan redusere ytelsen til ankeret med opptil 50%! Brukes med en egnet metallbørste. For best mulig rengjøringsresultat: To slag med blåsepumpe, 2 trekker med metallbørste og 2 andre slag med pumpen.
  Mer info
  1 Variant

Melding fra Ahlsell

Javascript er avstengt i din webbleser. For full funksjonalitet anbefaler vi at du slår på Javascript

Melding fra Ahlsell

Cookies er Inaktivert. For at nettsiden ska fungere korrekt må webbleseren tillat cookies.