Ordre rader: 0

Tøm innkjøpsliste

Du har 0 ordrerader i innkjøpslisten.
Er du sikker på at du vil tømme innkjøpslisten?

Din innkjøpsliste er tom

Kloakk og slamavskillere

Individuelle avløp er avløpssystem i områder som ikke har kommunalt avløp. Tette tanker og slamavskillere med infiltrasjon, er tradisjonelle løsninger. Interessen for minirenseanlegg for en eller flere husholdninger utgjør interessante løsninger der det er krav om høy beskyttelse. Vi tilbyr et bredt sortiment av produkter innen samtlige av disse områder. Kontroller hvilke regler for hvert enkelt avløp som gjelder i din kommune.

Viser 1 til 20 av 31

 • Slamavskiller SL-43

  Slamavskiller SL-43

  Tanken har en nedgravingsdybde på 1000 mm fra terreng til lokk. Leveres med låsbart lokk og skjøtestykke. Tanken plasseres på et 200 mm sandskikt og avstemples mot setninger. Rundt tanken fylles et 200 mm lag av sand eller stenfrie masser. Monteringsanvisning er festet på hver tank.Mer info

  1 Variant
 • Pumpestasjon Mini 600 Grundfos

  Pumpestasjon Mini 600 Grundfos

  Pumpestasjon for drens- og overvann for innvendig montering. Beregnet for hytter og hus.Mer info

  1 Variant
 • Slamavskiller 2 m³ liggende SLL2, VPI

  Slamavskiller 2 m³ liggende SLL2, VPI

  VPI slamavskillere er konstruert for maksimal utskillelse av bunn- og flyteslam. De er produsert i glassfiberarmert polyester (GRP) - et lett og ikkekorrosivt materiale med stor styrke og ubegrenset levetid.Mer info

  1 Variant
 • Slamavskiller SLS4 stående, VPI

  Slamavskiller SLS4 stående, VPI

  Slamavskillere brukes for å avskille slam og partikler fra avløpsvannet, og utgjør forbehandlingsenheten til ulike typer avløpsløsninger jordrenseanelgg, biokjemiskeanlegg, våtmarksfilter og gråvannsanlegg.Mer info

  1 Variant
 • Fordelingskum 2 - 5 utløp, VPI

  Fordelingskum 2 - 5 utløp, VPI

  VPI selvjusterende fordelingskum benyttes for å fordele avløpsvann med selvfall til sprederør i infiltrasjon. Fordeligskummene plasseres i etterkant av en slamavskiller og leveres med 2, 3, 4 eller 5 utløp. Kummen sørger for at selv små vannmengder alltid fordeles optimalt til infiltrasjonsrørene selv om kummen ikke står loddrett. Mer info

  2 Varianter
 • Lokk for slamavskiller Bia

  Lokk for slamavskiller Bia

  Lokk for slamavskiller type SL.Mer info

  1 Variant
 • Skjøtering f/slamavskiller Bia

  Skjøtering f/slamavskiller Bia

  Skjøtering for slamavskillereMer info

  2 Varianter
 • Slamavskiller, Lyngen

  Slamavskiller, Lyngen

  Slamavskillere benyttes til avløpsvann fra hytter, boliger, boligfelt, skoler, forretninger, industri m.v. Avløpsvannet kan infiltreres i grunnen eller slippes ut i sjø (godkjent resipient). Slamavskillere er konstruert med henblikk på lengst mulig gjennom-strømningstid på avløps-vannet. Slamavskillerne er testet av SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut med meget gode resultater. Slamavskillerne er godkjent iht NS-EN 12566-1 A-1.Mer info

  2 Varianter
 • Forlenger for slamavskiller Lyngen

  Forlenger for slamavskiller Lyngen

  Sjaktforlenger for slamavskillereMer info

  2 Varianter
 • Lokk for septiktank Lyngen

  Lokk for septiktank Lyngen

  Lokk for septiktankMer info

  1 Variant
 • Vanntank liggende Bia Miljø

  Vanntank liggende Bia Miljø

  BIA vanntank brukes til oppsamling av vann fra tak, bekk eller borehull. Tankene har glatte sider innvendig og er vedlikeholdsfrie. De glatte sidene letter renholdet og tankene har stort lokk som gjør det lett å komme til for renhold. Alle materialer som kommer i kontakt med vannet avgir ikke skadelige stoffer, lukt eller smakMer info

  3 Varianter
 • Slamavskiller SL-12

  Slamavskiller SL-12

  Tanken har en nedgravingsdybde på 1000 mm fra terreng til lokk. Leveres med låsbart lokk og skjøtestykke. Tanken plasseres på et 200 mm sandskikt og avstemples mot setninger. Rundt tanken fylles et 200 mm lag av sand eller stenfrie masser. Monteringsanvisning er festet på hver tank.Mer info

  1 Variant
 • Pakning f/dykkerforing, 110 mm Bia

  Pakning f/dykkerforing, 110 mm Bia

  Tilbehør til BIA infiltrasjonsanlegg Mer info

  1 Variant
 • Samletank standard, VPI

  Samletank standard, VPI

  Samletank går under benevelsen "lukket anlegg", og benyttes som midlertidig deponeringssted for kloakkavfall fra hytter og hus uten tilknytning til kommunalt avløp.Mer info

  3 Varianter
 • Slamavskiller stående V.P.I.

  Slamavskiller stående V.P.I.

  Tradisjonell slamavskiller 2 kammer. I slamavskillere holdes faste partikler og flyteslam tilbake fra avløpsvannet. Slamavskilling har stor utbredelse i Norge, hovedsakelig som forbehandling før et hovedrensetrinn (infiltrasjon, renseanlegg,våtmarksfilter m.m.)Mer info

  1 Variant
 • Slamavskiller 3 m³ stående CE, VPI-Baga

  Slamavskiller 3 m³ stående CE, VPI-Baga

  VPI slamavskillere er konstruert for maksimal utskillelse av bunn- og flyteslam. De er produsert i glassfiberarmert polyester (GRP) - et lett og ikkekorrosivt materiale med stor styrke og ubegrenset levetid. Tømming en gang pr. år (bolig).Mer info

  1 Variant
 • Halsforlenger, VPI

  Halsforlenger, VPI

  Skjøtestykkene er utstyrt med en false som plasseres over tankens mannhullsåpning. I områder med høy grunnvannstand anbefales det å fuge skjøtene på anleggsstedet.Mer info

  2 Varianter
 • Filtralite nr 2-4 mm

  Filtralite nr 2-4 mm

  Filtralite® er det registrerte varemerket for Leca-produkter som brukes som filtermedier. Filtralite er keramiske partikler med et tett skall som omgir en porøs kjerne. Kornene har lav densitet, stort porevolum og store flater, ideelle egenskaper for konvensjonell filtrering. Filtralite er et porøst produkt, med porer av variabel størrelse, fra små mikroporer til porer på 1-2 mm. De fleste porene er lenket sammen i en labyrintliknende struktur. Ved å knuse kulene får man frem den porøse kjernen. Den porøse kjernen gjør Filtralite-kornene perfekte for ulike typer vannbehandling. Porøsitet og densitet kontrolleres under produksjonen av Filtralite. Tørr partikkeldensitet kan produseres i området 500-1600 kg/m3, med tilsvarende bulkdensitet på 300-900 kg/m3. Bruksområder: Rensing av drikkevannRensing av avløpsvannLokal avløpsrensingMer info

  1 Variant
 • Glassfiberlokk VPI

  Glassfiberlokk VPI

  Glassfiberlokk. Låsepinne eller hengsler er i tillegg.Mer info

  1 Variant
 • Låsepinne T/600 lokk V.P.I.

  Låsepinne T/600 lokk V.P.I.

  Produsert i Aluminium. Llåsepinne og nøkkelring for 600mm lokk.Mer info

  1 Variant

melding fra Ahlsell

Javascript er avstengt i din webbleser. For full funktionalitet anbefaler vi at du slår på Javascript

melding fra Ahlsell

Cookies er Inaktivert. For at nettsiden ska fungere korrekt må webbleseren tillat cookies.