Tøm listen

Er du sikker på at du vil tømme listen?
Handlekurv:
0

Tøm innkjøpsliste

Du har 0 ordrerader i innkjøpslisten.
Er du sikker på at du vil tømme innkjøpslisten?

Din handlekurv

Noe gikk galt når prisene skulle lastes ned. Forsøk igjen.

Din handlekurv er tom

Ny NEK 400:2022 De viktigste endringene alle elektrikere må få med seg

10.01.2023

1. juli 2022 trådde den nye NEK 400:2022 i kraft, med flere viktige endringer som påvirker hvordan vi som elektrikere må arbeide. Kunnskap om og kjennskap til endringene er derfor svært viktig. Er du kjent med de nye standardene?


For å få en oversikt over de viktige endringene du som elektriker må kjenne til, har vi tatt en prat med Bjørn Richard Hansen, markedssjef EL i Ahlsell Norge, og Kjell Morten Halvorsen i KMH Elektro AS.

— Alle som prosjekterer, monterer, installerer eller verifiserer lavspenningsinstallasjoner må forholde seg til NEK 400. Etter en liten overgangsperiode frem til 2023, må NEK 400:2022 følges i alle installasjoner. Særlig standardene for forankring av N-leder i fordelingssystemer med mer enn én strømkilde, lading av elektriske kjøretøy, bruk av lysbuevern, varsling for overspenningsvern plassert i tilknytningsskap og verifikasjon av el-installasjonen har fått viktige endringer som påvirker måten vi arbeider på, innleder Kjell Morten.

— For Ahlsell er det viktig å være en kompetansepartner for elektrikerne som handler hos oss, ikke bare selge vilkårlige produkter. Derfor har vi den siste tiden jobbet målrettet med å få produktene du trenger på lager og ut i butikkene våre, samt gjøre informasjon om endringene tilgjengelig, forteller Bjørn Richard.

Hva er NEK 400:2022?

NEK 400 er en samling standarder for prosjektering og utførelse av elektrisk lavspenningsinstallasjoner. NEK 400 oppdateres hvert fjerde år og NEK 400:2022 trådde i kraft 1. juli 2022. Kravene i standarden har som formål å:

  • sikre mennesker, husdyr og eiendom mot farer og skader som kan oppstå ved bruk av lavspenningsinstallasjoner
  • sikre at installasjonene fungerer som de skal
  • bidra til at installasjonene ikke medfører uakseptable ulemper

Sikker overgang til NEK 400:2020

For å sikre at overgangen til ny standardsamling skjer på en trygg og kontrollert måte har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vedtatt overgangsregler.

  • NEK 400:2018 og NEK 400:2022 kan benyttes for prosjektering frem til utgangen av 2022.
  • Installasjoner prosjektert iht. NEK 400:2018 må ferdigstilles innen utgangen av 2023.
  • For store eller spesielle prosjekter kan det søkes dispensasjon for kravet om at siste versjon av NEK må brukes.

Ønsker du kurset «Nyheter i NEK 400:2022» til din bedrift? 

Dokumentere installasjon (NEK 400-8-823.514.5.301)

Etter verifisering av elektrisk installasjon i bolig skal følgende dokumentasjon overleveres til eier/ sluttbruker: (1) rapport fra risikovurdering, (2) rapport fra verifikasjon, (3) kursfortegnelse, (4) erklæring om samsvar, (5) utstyrsdokumentasjon, (6) bruksanvisning for den elektriske installasjonen.


Forankring av N-leder (NEK 400-3-304.3.4.2.1)

Ved feil utforming av installasjoner i et TN-fordelingssystem med mer enn én strømkilde, kan strømmen flyte i utilsiktede strømbaner. Strøm som flyter i en utilsiktet strømbane kan forårsake brann, korrosjon og elektromagnetisk støy. Standarden gir gode råd hvordan dette kan unngås.


Elektrisk installasjon i bolig (NEK 400-8-823)

Det kreves nå minimum to uttak ved planlagte ekom-uttak, uavhengig av om uttaket monteres eller står tomt. Det skal vurderes å montere USB-uttak for ladding av elektronisk utstyr (USB-C) på hensiktsmessige steder, slik som kjøkken og stue. Delstandarden er justert og forenklet.

Lading av elektriske kjøretøy (NEK 400-7-722)

Det er ikke lenger anledning til å bruke vanlige stikkontakter (Schuko) eller industrikontakter som ladeuttak for elektriske kjøretøy (s. 468). Det skal benyttes Type 2 uttak generelt, og type 3A uttak for lading av lette kjøretøy. Endringene i NEK 400:2022 gjelder for nye installasjoner og utvidelser. Installasjoner iht. tidligere normer kan fremdeles brukes.


Særnorsk standard for ladeklare bygg (NEK 400-8-824)

Det er innført ny særnorsk delstandard i avsnitt 8 for ladeklare bygg. Alle bygg og parkeringsplasser må gjøres klare for å kunne montere utstyr for ladding av elbiler (s. 505).

Bruk av lysbuevern (AFDD) (NEK 400-4-424)

Det anbefales at det installeres vern mot seriefeil (lysbuevern) i forbrukerkurser som forsyner områder beregnet for sovende personer (s. 122) og driftsbygninger (s. 366). I områder med uerstattelige verdier (museer, historiske bygninger, biblioteker og dokumentsentre) skal det installeres lysbuevern på alle forbrukerkretser (s. 122).

Krav om varslingspanel på overspenningsvern i bolig (NEK 400-8-823)

I nye installasjoner er det krav om varslingspanel som varsler for defekt overspenningsvern med lyd og/ eller lys i sikringsskapet, eller annet egnet sted inne i boligen dersom overspenningsvernet er montert i et tilknytningsskap iht. NEK 399. (s. 508). Det betyr at du fremover er avhengig av at overspenningsvernet i tilknytningsskap har en potensialfri kontakt. Generelt om overspenningsvern: s. 244–255.

Annet

Flere krav er fjernet eller overført til andre standarder, deriblant kravene til utendørs belysningsinstallasjoner og havbruksanlegg, som nå vil bli dekket av de generelle kravene i del 1 til 6. I tillegg er kravene til batteriinstallasjoner erstattet av de nye standardene NEK 485 (stasjonære batterier) og NEK 486 (litium-ion-batterier).

I tillegg bør du oppdatere deg på kravene til beskyttelse av overstrøm i landbruksinstallasjoner (s. 367), endring i områder som inneholder badekar og/eller dusj (s. 344), og ladding av el-båter (s. 514).

Elektro

Melding fra Ahlsell

Javascript er avstengt i din webbleser. For full funksjonalitet anbefaler vi at du slår på Javascript