Tøm listen

Er du sikker på at du vil tømme listen?
Handlekurv:
0

Tøm innkjøpsliste

Du har 0 ordrerader i innkjøpslisten.
Er du sikker på at du vil tømme innkjøpslisten?

Din handlekurv

Noe gikk galt når prisene skulle lastes ned. Forsøk igjen.

Din handlekurv er tom

20.04.2023

Årets bærekraftrapport viser hvordan Ahlsell er med og gjør en forskjell

Ahlsell gir hvert år ut en bærekraftrapport hvor vi går dypere inn i hva vi har fått til i arbeidet for en langsiktig og mer bærekraftig utvikling. I bærekraftrapporten for 2022 trekker vi frem flere eksempler på hvordan vi oppfyller visjonen vår om å være med på å skape et mer bærekraftig samfunn.

Det gjøres fremskritt i Ahlsells bærekraftarbeid i 2022 som vi er stolte av. Vi har blant annet jobbet med å formulere en oppdatert strategi og overordnede langsiktige mål med sikte på 2027. Målet har vært å avklare Ahlsells rolle, fokus og hva vi konkret trenger å prioritere fremover.

– Med bærekraftperspektivet tydelig integrert i forretningsstrategien har vi nå gode forutsetninger for å ta neste steg. Å utvikle seg på bærekraft betyr blant annet at vi skal kunne hjelpe våre kunder til å velge mer klimasmarte alternativer over tid, både når det gjelder produkter og tjenester. Det skal bli enklere å velge miljøvennlig, sier Christina Lindbäck, CSO.

Fremskritt på bærekraft

Vi krever at våre leverandører og partnere følger og lever opp til de samme etiske og sosiale standardene som vi krever av oss selv. For å muliggjøre en bedre og mer effektiv leverandøroppfølging har vi startet implementering av et nytt digitalt leverandørsystem som inneholder en bærekraftmodul og funksjonalitet for risikostyring. Systemet gjør det enklere for oss, sammen med våre leverandører, å jobbe med kontinuerlige forbedringer. For de leverandørene som ikke oppfyller våre krav, utarbeides det planer for korrigerende tiltak.

I løpet av året har arbeidet med å erstatte drivstoffet vårt med fornybare alternativer fortsatt. Dette har resultert i at all Ahlsells langdistansetrafikk i Sverige nå kjører på HVO100. Andelen fornybart drivstoff i distribusjoner var 47 % i 2022. I Ahlsell Norge går 95 % av langdistansetrafikken på fornybare alternativer.

Vi jobber også systematisk med egen strøm- og energibruk. For eksempel har vi i løpet av året gått over til LED-belysning i 15 butikker. For videre energioptimering har vi utarbeidet energianalyser og handlingsplaner for en rekke eiendommer.

I Ahlsell Sverige pågår en stor utvidelse av vårt logistikksenter i Hallsberg. Her er det fokus på å effektivisere logistikken og bygge en eiendom som sterkt bidrar til et bedre miljø ved hjelp av miljøsertifiseringssystemet BREEAM-SE og Excellent-vurderingen.

Et mer bærekraftig samfunn

Bærekraftrapporten viser hvordan Ahlsell er med og påvirker samfunnet i positiv retning og bidrar til at viktige funksjoner bygges, vedlikeholdes og forbedres. Vi tilbyr blant annet produkter og kompetanse for å opprettholde et stabilt strømnett som er en vital del av samfunnet vårt, samt komplette systemer for vannforsyning og avløpsrensing for både store og små anlegg. Takket være vår robuste forsyningskjede og logistikk kan vi sikre at viktige aktører innen forsvar og sivil beredskap forsynes med forbruksmateriell, verktøy og personlig verneutstyr.

– I bærekraftrapporten tar vi utgangspunkt i virkeligheten og viser med konkrete eksempler hvordan våre produkter, tjenester og tiltak bidrar til redusert miljøbelastning. Vi merker for eksempel at nysgjerrigheten på sirkulære alternativer øker. Her har Ahlsell en interessant posisjon i verdikjeden og jobber for å utvikle løsninger som er til fordel for alle, fortsetter Christina Lindbäck.

At bærekraftspørsmål har blitt viktigere for våre kunder, viser dialogen vi har hatt i form av dybdeintervjuer med 22 bedriftskunder med fokus på bærekraftig utvikling. Her trekkes redusert klimabelastning, informasjon om produktenes klimaavtrykk og mer miljøvennlige produkter og tjenester for gjenvinning frem som viktige områder. Mange kunder etterspør også flere og bedre råd om miljøvennlige valg og mulighet til å velge mer miljøvennlig transport.

Høyeste nivå platina i EcoVadis evaluering

En viktig milepæl i vårt bærekraftarbeid ble nådd da vi i 2022 tok steget opp til høyeste nivå, Platinum, i analyseselskapet EcoVadis syvende evaluering av oss. Vurderingen er basert på 21 kriterier innen områdene miljø, arbeidsmiljø og arbeidsforhold, herunder menneskerettigheter, etikk og ansvarlige innkjøp. Å oppnå Platinum-nivået i EcoVadis betyr at vi har kunnet demonstrere gjennom dokumentasjon at vi har forbedret oss på alle områder. Rangeringen plasserer oss blant de ledende 1 prosent av de vurderte selskapene i vår kategori og er et bevis på at vi har kommet langt med struktur og styring for miljø- og samfunnsansvar gjennom leverandørkjeden.

I konsernsjefens innledning trekker Ahlsells administrerende direktør Claes Seldeby frem næringslivets viktige rolle, der store selskaper har både mulighet og ansvar til å påvirke samfunnet i en mer bærekraftig retning.

– Omstillingen til et bærekraftig samfunn må fremskyndes. Som selskap har vi en viktig rolle å spille her. Sammen med industrien, og næringslivet generelt, kan vi få til reelle endringer for å bygge et mer bærekraftig samfunn, sier Claes Seldeby.

 

Les om Ahlsells påvirkning på området bærekraft, utfordringer, fremgang og hvordan bærekraftsarbeidet drives fremover:
Bærekraftsrapporten 2022: Svensk versjon. 
Bærekraftsrapporten 2022: Engelsk versjon. 

Melding fra Ahlsell

Javascript er avstengt i din webbleser. For full funksjonalitet anbefaler vi at du slår på Javascript