Tøm listen

Er du sikker på at du vil tømme listen?
Handlekurv:
0

Tøm innkjøpsliste

Du har 0 ordrerader i innkjøpslisten.
Er du sikker på at du vil tømme innkjøpslisten?

Din handlekurv

Noe gikk galt når prisene skulle lastes ned. Forsøk igjen.

Din handlekurv er tom

Årets bærekraftsrapport viser at Ahlsell går fra ord til handling i den grønne omstillingen

17.04.2024

I vår bærekraftsrapport for 2023 deler vi de konkrete grepene Ahlsell har tatt for å realisere vår visjon – Å bygge et mer bærekraftig samfunn. I rapporten er det tydelig at bærekraftsspørsmål er en integrert del av vår forretningsstrategi og at Ahlsell har tatt viktige posisjoner for å virkelig gjøre en forskjell.

I vår bærekraftsrapport for 2023 deler vi de konkrete grepene Ahlsell har tatt for å realisere vår visjon – Å bygge et mer bærekraftig samfunn. I rapporten er det tydelig at bærekraftsspørsmål er en integrert del av vår forretningsstrategi og at Ahlsell har tatt viktige posisjoner for å virkelig gjøre en forskjell.

 

Et av fokusområdene i Ahlsells forretningsstrategi er bærekraftig utvikling, som er nedfelt i en spesiell bærekraftsstrategi. I 2023 ble det gjennomført et ambisiøst arbeid for å tydeliggjøre strategien og vår langsiktige vei videre. Det tar nå utgangspunkt i de fire overordnede områdene Redusert klima- og miljøpåvirkning, Ansvarlige innkjøp, Bærekraftig næringsutvikling og «People & culture».

Som et viktig steg i bærekraftsarbeidet og med mål om å være ledende innen klimaendringer, har Ahlsell sluttet seg til Science Based Targets Initiative, SBTi, i 2023. Det er et rammeverk for bedrifter å sette vitenskapelig baserte klimamål i tråd med Parisavtalen. Ahlsell vil utvikle både kortsiktige mål frem til 2030 samt et langsiktig netto nullmål frem til senest 2050.

– Mye av vårt handlingsrettede arbeid er drevet av innsikten vi fikk fra den omfattende klimakartleggingen som vi gjennomførte for virksomhetsåret 2022. Basert på den har vi nå formulert ambisiøse klimamål som etter SBTis valideringsprosess vil erstatte eksisterende mål, sier Christina Lindbäck, direktør for bærekraft .

 

Bærekraft skal kunne velges 
Bærekraftig forretningsutvikling er et prioritert område i vår bærekraftstrategi. Vi ønsker å gjøre det enklere for våre kunder å velge mer klimatilpassede alternativer og tilby tilleggstjenester som forlenger levetiden til produktene og sparer ressurser. Dette arbeidet omfatter produksjon av produktspesifikke klima- og miljødata samt prioritering av selskapsoppkjøp som styrker eller utfyller vårt tilbud om bærekraftig energiforsyning, ressurseffektivitet og sirkularitet.

– Vi jobber målrettet med innsamling av miljøvaredeklarasjoner for å ta bærekraftige valg for våre kunder. Ved hjelp av et nytt verktøy kan vi nå publisere tredjeparts godkjente miljøvaredeklarasjoner og som et første skritt gi kundene våre fakta om karbonavtrykket til Ahlsells egne merkevareprodukter, fortsetter Christina Lindbäck.

I løpet av året er det kommet til nye produkter innenfor eksisterende produktgrupper som hjelper kundene med å redusere sin klimapåvirkning. Et eksempel er oppgradert resirkulert glykol for kjøle- og varmesystemer. Vi har også begynt å se på sirkulære forretningsmodeller, hvor samarbeidet rundt sirkulære brannslukkere i Norge er et eksempel.

 

Våre bidrag til et mer bærekraftig samfunn

Vår bærekraftsrapport fremhever Ahlsells mangefasetterte bidrag til et mer bærekraftig samfunn. Gjennom våre produkter og vår kompetanse støtter vi viktige samfunnsfunksjoner som infrastruktur, strømproduksjon, vannforsyning, forsvar og samfunnsberedskap. Vi ligger i forkant av teknologiutviklingen og bidrar til den grønne omsetningen med et komplett tilbud innen e-mobilitet, energilagring og produkter for solenergi. Med tjenester som prosjektlogistikk driver vi bransjer fremover med fokus på bærekraft og effektivitet i materialforsyning.

– Vi jobber proaktivt med å kartlegge hvordan produktene våre passer inn i et endret samfunn der klimaspørsmålet kan være en risikofaktor. Kunnskapen vi har og tilfører den over tid kommer våre kunder og leverandører til gode. For at vi skal nå ut med informasjonen i relevante kanaler, er læring og digitalisering viktige verktøy, sier Christina Lindbäck.

I 2023 utviklet vi det omfattende Future Ready Leadership Program med fokus på å forberede våre ledere på fremtiden med konstant endring, digitalisering og Ahlsells progressive strategi for å bygge et mer bærekraftig samfunn. Studiet inneholder flere moduler og går over ett år. Ahlsell har også investert i læringsplattformen House of Learning, som ble lansert i 2023. Initiativet er et ledd i arbeidet for en lærende organisasjon, der alle ansatte enkelt kan gjennomføre og bidra til opplæring og kompetanseheving.

 

Ansvarlig samarbeid med våre leverandører

Som et ledd i arbeidet med å tilby mer bærekraftige produkter og forbedrede produktflyter, har vårt digitale «Supplier Relationship Management»-system blitt supplert med en bærekraftsmodul. Det gir våre leverandører mulighet til å vurdere seg selv angående deres bærekraftsarbeid.

– I modulen vil vi kunne følge og måle våre leverandørers arbeid med bærekraft. Gjennom systemet kan vi gjøre både oppfølginger og risikovurderinger og drive kontinuerlig forbedringsarbeid for redusert klimapåvirkning og færre risikoer i leverandørkjeden, sier Christina Lindbäck.

I konsernsjefens åpningstale ønsker Ahlsells administrerende direktør Claes Seldeby utviklingen velkommen med strengere krav og lovverk fra EU om klima, energi og ressurseffektivitet. Det gir insentiver for aktører som i likhet med Ahlsell ønsker å bidra til den grønne omstillingen.

– Vårt gitte utgangspunkt er å navigere i utfordringene på best mulig måte, fortsette å utvikle og styrke virksomheten vår og sørge for å utgjøre en forskjell for vår felles samfunnsutvikling, sier Claes Seldeby. 

Melding fra Ahlsell

Javascript er avstengt i din webbleser. For full funksjonalitet anbefaler vi at du slår på Javascript