Tøm listen

Er du sikker på at du vil tømme listen?
Handlekurv:
0

Tøm innkjøpsliste

Du har 0 ordrerader i innkjøpslisten.
Er du sikker på at du vil tømme innkjøpslisten?

Din handlekurv

Noe gikk galt når prisene skulle lastes ned. Forsøk igjen.

Din handlekurv er tom

Slik jobber vi med inkludering og mangfold

 

Mangfold og likestilling policy

Ahlsell verdsetter og fremmer mangfold og likestilling. Vi er opptatt av å opprettholde et miljø basert på respekt for hver persons unike og likeverdige verdi og realisere det fulle potensialet for alle ved å fremme en inkluderende kultur. Der det er nødvendig må det arbeides for at tiltak blir gjort for å oppnå like rettigheter og like muligheter på arbeidsplassen, uavhengig av etnisitet, kjønn, kjønnsidentitet, funksjonshemming, funksjonshemming, religion eller tro, seksuell legning og alder. Vi tar avstand fra all form for diskriminering, trakassering og krenkende særbehandling. Grunnlaget for vårt menneskesyn er respekt for det enkelte menneskes unike og like verdi.

Ahlsell skal arbeide for at det vedtas aktive tiltak for å oppnå like rettigheter og muligheter i arbeidslivet uavhengig av kjønn, etnisk tilhørighet og livssyn, og særlig motvirke diskriminering på bakgrunn av slike forskjeller.

Les vår likestillingsredegjørelse for 2023 her

 

Sammen for et godt arbeidsmiljø

En gruppe medarbeidere med variert bakgrunn, alder, funksjon og kjønn har utviklet gode klare policyer, retningslinjer og kjøreregler for hvordan vi skal ha det på jobb. Vi har nulltoleranse for mobbing, diskriminering og trakassering. Gjennom bevisstgjøring, læring og kartlegging har vi lykkes med større åpenhet om dette tema, noe som viser en positiv trend i vår medarbeiderundersøkelse.

«Sammen for et godt arbeidsmiljø» vil fortsatt og alltid være et prioritert og pågående arbeid, for å lykkes med vårt mål om et godt medarbeiderskap.  

 

Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering

  • Vårt likestillingsarbeid er forankret i våre felles policyer med Ahlsell konsernet samt nasjonale retningslinjer og rutiner
  • Våre to hoved policyer som omhandler likestilling og diskriminering heter People Policy og CodeofConduct, som revideres årlig.
  • I 2017 opprettet vi prosjektgruppen Sammen for et godt arbeidsmiljø som i 2018 utarbeidet nye retningslinjer for å hindre mobbing, diskriminering og seksuell trakassering, med et tilhørende varslingssystem
  • HMS-ambassadører og verneombud kurses i hvordan de skal kunne avdekke uønsket arbeidsmiljø, slik at de kan informere videre til leder og/eller HR som da er ansvarlig for å følge opp videre
  • Hensynet til likestilling og ikke-diskriminering er ellers inkludert i den øvrige personalpolitikken

 

Ahlsell ønsker å øke mangfoldet, spesielt andel kvinner i selskapet, og har satt økende fokus på dette siden 2016:

Andel kvinnelige ledere

Melding fra Ahlsell

Javascript er avstengt i din webbleser. For full funksjonalitet anbefaler vi at du slår på Javascript