Tøm listen

Er du sikker på at du vil tømme listen?
Handlekurv:
0

Tøm innkjøpsliste

Du har 0 ordrerader i innkjøpslisten.
Er du sikker på at du vil tømme innkjøpslisten?

Din handlekurv

Noe gikk galt når prisene skulle lastes ned. Forsøk igjen.

Din handlekurv er tom

Læring og utvikling

Ahlsells strategi for læring og utvikling er fokusert rund fire sentrale satsningområder, som produktkunnskap, salgskompetanse, IT-systemer og ledelse, hvor målsetningen er styrket kompetanse og ferdigheter hos våre medarbeidere og ledere for å møte fremtidens krav til kunnskap og faglig dyktighet. HMS er en naturlig del av vårt fokusområde innenfor læring både for de med HMS realterte roller og oppgaver, og for ledere.

Målet er å forankre en læringskultur i hele organisasjonen hvor deling av kunnskap og kompetanse på tvers av selkapet er en naturlig del av arbeidsdagen vår. Den raske endringen over til en mye mer digital hverdag har satt fokus på våre digitale ferdigeheter og hvordan vi bruker våre IT-systemer på best mulig vis, samt hvordan vi leder våre medarbeidere og utnytter vår faglige produkt og salgskomptanse for å skape de gode resultatene i et bærekraftig selskap med stabilitet og arbeidsglede hos våre medarbeidere.  

Strategisk ambisjon og ansvar

For å oppnå størst mulig effekt må all opplæring og utvikling forankres hos ledelsen, hvor alle ledere må holdes ansvarlig, men også settes i stand til å aktivt utvikle sine medarbeidere gjennom målrettet bruk av opplæringsportalen Min Læring. Vår ambisjon innen opplæring og utviklings er å tilstrebe kostnadseffektivitet og læringseffektivitet i alle læringsprogrammer, hvor opplæring skal være lett tilgjengelig og inneholde tilrettelagte treningsmoduler og “Action Packs”, utviklet for bruk av leder og medarbeidere i f.eks. avdelingsmøter og vår daglig jobbutførelse. Vi må innlemme læringsmoduler og treningsprogram i vår daglig operasjonell drift, våre etablerte prosesser og systemverktøy, men kanskje viktigst av alt må vi enkelt kunne dokumentere og måle effekten og utbytte av gjennomført trening og opplæring.

Startet og igangsatt

Det strategiske arbeidet med læring og utvikling er allerede godt i gang, hvor vi har gjennomført en bred kompetansekartlegging på tvers i hele organisasjonen og deretter definert og igangsatt en del raske opplæringstiltak innen forskjellige ledelsetemaer. Vi er fra juli i år godkjent som lærlingebedrift i butikkfag med to lærlinger i butikken på Brobekk. Vi har gjort avtale om grunnleggende onlinekurs i Excel, samt fått i gang Ahlsell Fagskole for VVS og EL, hvor de andre fagene også kommer utover høsten. Fra september starter vi med grunnleggende butikkselgerutdanning i tillegg til å trene hele organisasjonen i etiske retningslinjer gjennom The Code - dilemmatrening. Vi har pilotert Articulate Storyline for e-læringsproduksjon og testet ut LinkedIn Learning for ledere.

Senere utover høsten vil vi komme med en kurs-serie om bærekraft i form av bevegelse- og spill-basert læring på mobilen, i tillegg til å gjøre Min Læring tilgjengelig på mobilen, med en LMS-App. I det litt mere langsiktige bilde ligger Ahlsells butikksjefutdanning og ny salgstrening for selgerne våre. Det vil i tillegg komme flere nye ledelsesmoduler, hvor endringsledelse og digital møteledelse er av de første.

Melding fra Ahlsell

Javascript er avstengt i din webbleser. For full funksjonalitet anbefaler vi at du slår på Javascript