Tøm listen

Er du sikker på at du vil tømme listen?
Handlekurv:
0

Tøm innkjøpsliste

Du har 0 ordrerader i innkjøpslisten.
Er du sikker på at du vil tømme innkjøpslisten?

Din handlekurv

Noe gikk galt når prisene skulle lastes ned. Forsøk igjen.

Din handlekurv er tom

Sertifisering og prekvalifisering

Ahlsell er sertifisert etter de viktigste systemsertifiseringene: ISO 9001:2015 for kvalitetsstyring av forretningsdrift og kundetilfredshet, ISO 14001:2015 for miljøledelse og ISO 45001 for medarbeidere og arbeidsmiljø

Styring av våre kvalitets- og miljøprosesser bygger på 3 kjernekonsepter:

  1. Identifisere de prosesser som trengs for å oppnå planlagte resultater.
  2. Kontinuerlig å overvåke / vurdere risiko (forståelse for årsak og virkning).
  3. Kvalitets-og miljøstyring ved å benytte PDCA (plan-do-check-act/planlegge-gjøre-sjekke-handle).

Kvalitetsstyring - kundetilfredshet

Vårt kvalitetsarbeid handler i stor grad om å gjøre våre kunder fornøyde, oppnå økt kundelojalitet og øke gjenkjøpsgraden ved å møte kundenes krav og forventninger.

ISO 9001:2015 hjelper oss å styre vår virksomhet på en god måte og gjør det enklere for våre kunder å være proff, samtidig som det hjelper oss å finne effektive og smarte løsninger tråd med våre øvrige ISO standarder innenfor HMS og miljø.


Arbeidsmiljø – helse og sikkerhet

HMS handler først og fremst om hvordan vi har det på en vanlig dag på jobben, og det er vi som arbeidsgiver som skal sørge for at medarbeiderne har det bra.

ISO 45001:2018 hjelper oss med systematisk arbeidsmiljøarbeid. Prinsippene i standarden legger til rette for et effektivt forbedringsarbeid som bidrar til et godt arbeidsmiljø og ivaretakelse av risikoforholdene for egne ansatte og andre relevante parter.


Bærekraft og miljøledelse

ISO 14001:2015 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring. Den hjelper oss å bevisstgjøre egen organisasjon på hvordan vi påvirker miljøet, hvordan kan vi jobbe mer effektivt og kutte kostander, samt skape varige konkurransefortrinn og et godt omdømme.

EcoVadis: EcoVadis sitt globale nettverk har hittil analysert mer enn 75 000 foretak som bedømmes på en skala fra 0 til 100. Bedømmingen bygger på 21 kriterier innenfor områder som miljø, HR og ansattes rettigheter, etikk og ansvarlige innkjøp. Metodikken bygger på internasjonale corporate social responsibility-standarder (CSR), inkludert Global Reporting Initiative, FNs Global Compact og ISO 26 000. Ahlsell har i 2023 oppnådd Gull.


Medlemskap


Ahlsell er prekvalifisert i følgende systemer:


Policyer

Ahlsell overholder alle gjeldende lover og forskrifter, akkurat som vi kontinuerlig oppdaterer gjeldende retningslinjer og sertifiseringer.

Vi jobber også aktivt med å implementere lover og forskrifter internt, slik at alle ansatte vet hva som gjelder i sitt daglige arbeid. Viktigst av alt er kanskje synspunktene og ideene vi får fra kundene, leverandørene og kollegene våre. Tankene deres er en konstant kilde til fornyelse. I vår søken etter å være bransjenledende på bærekraft, er vi også aktive i ulike bransjeorganisasjoner.


Andre dokumenter

Melding fra Ahlsell

Javascript er avstengt i din webbleser. For full funksjonalitet anbefaler vi at du slår på Javascript