Tøm listen

Er du sikker på at du vil tømme listen?
Handlekurv:
0

Tøm innkjøpsliste

Du har 0 ordrerader i innkjøpslisten.
Er du sikker på at du vil tømme innkjøpslisten?

Din handlekurv

Noe gikk galt når prisene skulle lastes ned. Forsøk igjen.

Din handlekurv er tom

Bærekraft

Visjonen for Ahlsells bærekraftarbeid er å være bransjeleder på det nordiske markedet. Bærekraftarbeidet - basert på vår Code of Conduct - vil gi et konkret bidrag til å oppfylle vårt løfte om å gjøre det enklere å være proff.

Vår Code of Conduct er basert på FNs Global Compact, FNs Menneskerettighetserklæring og relaterte FN-konvensjoner, ILO-kjernekonvensjoner og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Innhold og prioriteringer i strategien for bærekraftig utvikling, som er satt for 2017-2020, er basert på en vesentlighetsanalyse av Ahlsells risikoer, muligheter og miljømessige aspekter, samt dialog med våre interessenter. Dialogen foregår i sammenheng med vår årlige bærekraftrapport, som er integrert i vår årsrapport. Se Bærekraftsrapporten for 2020 her.

Som en plattform for bærekraftarbeidet ligger selvfølgelig våre verdier - ansvarlighet, åpenhet og enkelhet. De er grunnlaget for alt vi gjør.

FNs globale mål

I 2015 ble FNs Agenda 2030 og 17 globale mål for bærekraftig utvikling vedtatt. Resultatet vil påvirke alles fremtid, fordi målene er universelle. Vi har etablert FNs globale mål som en viktig del av vårt bærekraftarbeid. Les mer her

Våre fokusområder

De fire fokusområdene i vår bærekraftstrategi er ansvarlige anskaffelser, innovasjon og samarbeid, redusere miljøpåvirkning og helse og sikkerhet. Områdene reflekterer Ahlsells risiko og muligheter, og inkluderer områder hvor vi har størst mulighet til å bidra til bærekraftig utvikling.

Bærekraftsmål 2017-2020

En hjørnesten for å sikre at vi faktisk når våre bærekraftsmål, er å følge opp de aktivitetene som blir gjennomført. Gjennom kontinuerlig evaluering, påfyll av kunnskap og implementering av nye teknikker som kan påvirke bærekraftsarbeidet, sikrer vi at målene våre fortsatt er relevante. Er de ikke det, justeres målene utfra nye analyser. Se vår plakat med oppsummering og status for vårt bærekraftsarbeid.

ahl_affisch_miljomal_2020-norge

Melding fra Ahlsell

Javascript er avstengt i din webbleser. For full funksjonalitet anbefaler vi at du slår på Javascript